Astrid Schipper | Deep Democracy in de Zorg

Dynamiek in de zorg

De zorg verandert ingrijpend. De vraag stijgt explosief en daarmee de kosten. Zelfregie (gekozen of gedwongen) vraagt om ander aanbod. Nieuwe technologie wordt ingezet ten gunste van effectiviteit en kwaliteit. Dit is geen volledige opsomming van de trends. Niet nodig: aan nut en noodzaak van verandering wordt ook niet getwijfeld door de betrokken partijen. En dat zijn er veel. Allemaal ook met een eigen behoefte, wens, maar ook belang met betrekking tot de gemeenschappelijke agenda.
Astrid heeft ons team in een stormachtige fase aangetroffen.

Door haar goede interviews en heldere analyse zijn wij onszelf beter gaan begrijpen en kunnen wij weer bouwen.

Rene Keet, psychiater en directeur FIT-academy, GGZ Noord-Holland-Noord

Gedragen besluitvorming

Een hele uitdaging dus om gezamenlijk te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen en verhoudingen in dit politieke krachtenveld. Als programmanager voor een aantal grote zorgaanbieders en verzekeraar heeft Astrid hier midden in gezeten. Zij heeft ervaren om de verschillende belangen die spelen niet weg te poetsen maar ze op tafel te brengen. Alleen dan krijg je gedragen besluitvorming. Dat krijg je echter niet cadeau. Astrid heeft zich daarom bekwaamd in de techniek van Deep Democracy. Een methode om tot gedragen besluitvorming te komen. Met specifieke technieken om ook de minderheidsstandpunten een stem te geven en tegengestelde meningen die onoverkomelijk lijken op te lossen.

© 2019 Astrid Schipper | Broekbeeklaan 3, 1861 TN Bergen NH | TEL: +31622233086 Contact Astrid