Astrid Schipper | Insights Discovery voor Overheden

Werken met plezier

Wij leven in een tijd waar verandering aan de orde van de dag is. Lokale overheden staan meer dan ooit midden in een samenleving, die vol dynamiek reageert op die veranderingen. Dat vraagt om organisatievormen met teams, die zelfsturend invulling kunnen geven aan de taken die de samenleving van hen verwacht.
Door te reflecteren op de eigen rol; het team en de organisatie, blijft verbinding met anderen mogelijk. Zo ontstaan teams die in een flow met plezier werken aan resultaten waar de samenleving trots op kan zijn. Bij diverse gemeenten en non-profit organisaties heeft Astrid Schipper een traject naar zo’n soepel opererende organisatie mogen begeleiden.
In onze teamsessies legt Astrid op een prettige wijze de pijnpunten bloot: ze brengt op tafel wat er op tafel moet komen.

Met haar persoonlijkheid wekt zij snel vertrouwen en zorgt dat iedereen een bijdrage levert en zijn/haar ei kwijt kan.

Zij is ook heel scherp in 1 op 1 gesprekken. Astrid heeft onze teams veel inzichten gebracht en dat al jaren.

Gert-Jan Aleman, Arbocentrum, Gemeente Den Haag

Verbinden door inzicht


Diverse methodieken worden door Astrid ingezet om een optimaal functionerende organisatie te realiseren. Insights Discovery is één van deze methoden. Insights Discovery geeft een wetenschappelijk onderbouwd beeld van jouw gedragsvoorkeuren op dit moment, in je huidige fase van ontwikkeling. Het help bij inzicht in jezelf, inzicht in de andere en daardoor te komen tot een betere afstemming en verbinding met elkaar.

Deze inzichten zijn zeer waardevol wanneer men dit kan vertalen naar combinaties die elkaar versterken binnen de organisatie. Bij complexe besluitvorming met veel belangen kan Astrid met haar kennis vanuit de Deep Democracy de impact vergroten. Een stap verder dus dan inzicht en kennisoverdracht.

Astrid weet de inzichten uit Insights Discovery naar een hoger resultaat te tillen. Zij koppelt de resultaten aan de ontwikkelingsopgaven waar de organisatie of het team voor staan. Geinteresseerd hoe dit werkt? Neem contact op met Astrid Schipper en krijg inzicht in de mogelijkheden om verder te bouwen met Insights Discovery

© 2019 Astrid Schipper | Broekbeeklaan 3, 1861 TN Bergen NH | TEL: +31622233086 Contact Astrid